Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

nacpanazyciem
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viadoubleespresso doubleespresso
nacpanazyciem
nacpanazyciem
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
nacpanazyciem

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viaNoCinderella NoCinderella

March 21 2019

nacpanazyciem
9245 2459
Reposted from4777727772 4777727772 viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
nacpanazyciem
widzisz, bo ludziom wydaje się, że wszystko można zmienić za pomocą jednego pstryknięcia palcami. nie myślą o zapuchniętych od płaczu oczach, wyciu po nocach, tym, że można nie mieć siły wstać z łóżka.
— anonimowy komentarz na moim blogu
nacpanazyciem
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viaNoCinderella NoCinderella

February 01 2019

nacpanazyciem
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
5745 f7df 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
4244 fa51
nacpanazyciem
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
nacpanazyciem
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl