Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

nacpanazyciem
9245 2459
Reposted from4777727772 4777727772 viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
nacpanazyciem
widzisz, bo ludziom wydaje się, że wszystko można zmienić za pomocą jednego pstryknięcia palcami. nie myślą o zapuchniętych od płaczu oczach, wyciu po nocach, tym, że można nie mieć siły wstać z łóżka.
— anonimowy komentarz na moim blogu
nacpanazyciem
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viaNoCinderella NoCinderella

February 01 2019

nacpanazyciem
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
5745 f7df 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
4244 fa51
nacpanazyciem
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
nacpanazyciem
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
5897 51cf 500

stupidogioco:

S ❤️

Reposted fromdivi divi viaNoCinderella NoCinderella
nacpanazyciem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl